Časopis

Možnosti a limitace digitální výroby teleskopů z nedrahokovových slitin − úspěšná frikce!

Autor: Dr. Christof Ellerbrock, MSc. | Thomas Jobst, MDT | 29. 9. 2017

Je možné vyrobit sekundární korunky z nedrahokovových slitin za použití CAD/CAM? Lze dosáhnout optimální frikce? Autoři článku tyto otázky zodpověděli a popisují základní aspekty pracovního postupu výroby teleskopů v laboratoři pomocí CAD/CAM technologií.

 

moznosti-a-limitace-uvod.jpg

 

I u CAD/CAM výroby teleskopů jsou drobné úpravy, které musí provádět zubní technik za účelem dosažení optimální frikce, vždy nezbytné. Přesné třecí síly 8–10 N na teleskopickou korunku nelze digitální výrobou dosáhnout. Lze však dosáhnout velmi dobrého výchozího dosedu sekundárního teleskopu. Ovšem výsledek ovlivňuje velké množství faktorů: od skenování pilíře, přes design primární korunky, CAM software, frézovací nástroje, použitý kov, až po CNC frézu. Na příkladu malého teleskopického můstku představujeme základní aspekty našeho přístupu k možnému řešení. Cesta k úspěšnému postupu byla dlouhá: Nejdříve jsme museli experimentovat za účelem zjištění, která strategie by byla nejvhodnější (obr. 1). Zabývali jsme se volbou vhodné strategie z několika úhlů pohledu, například, zda je u primárních korunek vhodnější nejprve manuálně zhotovit wax-up a následně jej digitalizovat, nebo navrhnout korunky digitálně v CAD software. Zvolili jsme digitalizaci manuálního wax-upu (obr. 2). V rámci experimentální fáze jsme také rozdělili typy prací do tří skupin, z nichž každá vyžaduje určité odlišnosti v přístupu a získání samostatných zkušeností: korunky na frontálních zubech, premolárech a molárech. Je také nutno rozlišit primární korunky s cirkulárními schůdky a tangenciální preparací. Níže nastíněná strategie může sloužit jako vodítko pro individuální adaptaci vašeho vlastního pracovního postupu.

 

moznosti-a-limitace-01.jpg

Obr. 1: Experimentální přístup

 

Základní aspekty CAD/CAM výroby teleskopů

Výrobu primární korunky netřeba v rámci tohoto tématu diskutovat, protože zde máme k dispozici již v praxi ověřené a standardizované postupy pro CAD/CAM výrobu konstrukčních prvků zubních náhrad.

 

Skenování

První výzvou je naskenování dokončené primární korunky. Povrch kovových předmětů před skenováním pomocí optických skenerů je třeba pokrýt antireflexním nástřikem za použití skenovacího spreje – vzhledem k určité zrnitosti antireflexního nástřiku je nutno akceptovat určitou míru zdrsnění povrchu výsledného produktu.* Výhodou je kombinace optického a dotykového skeneru, která nabízí možnost digitalizace okluze a sousedních zubů opticky a naskenování primární korunky dotykově (obr. 4–6). U optického skeneru lze k antireflexnímu pokrytí využít skenovací sprej, intraorální sprej, industriální antireflexní sprej, okluzní sprej nebo dokonce automobilový základový nátěr – je potřeba otestovat, co v rámci vašeho technologického postupu bude nejlépe vyhovovat.

 

moznosti-a-limitace-02.jpg

Obr. 2: Digitalizace manuálně zhotoveného wax-upu primárních korunek
Obr. 3: Úprava tvaru/frikce primárních korunek pomocí CAD software
Obr. 4: Dotykový skener nevyžaduje použití skenovacího spreje
Obr. 5: Data získaná z dotykového a optického skeneru pro výrobu sekundárních částí teleskopů
Obr. 6: Návrh konstrukce sekundárního dílu v CAD software

 

 

Zaujala vás ukázka článku?

Celý článek můžete prostudovat v příslušném vydání časopisu StomaTeam 
stáhněte jej ve formátu PDF

 

 

StomaTeam 5/2017Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

OK