Časopis

Frontální bezkovová rekonstrukce

Autor: Michele Temperani, CDT | Dr. Francesco Argentino | 29. 9. 2017

V této kazuistice autoři demonstrují, jak mohou malé korekce nejvíce viditelných zubů změnit pacientův vzhled a celkový vizuální dojem z něj. Estetické cítění umožňuje zubním technikům a lékařům rozpoznat rozdíl mezi základním ošetřením a perfektní reprodukcí zubů. Existuje však mnoho příkladů technicky perfektních rekonstrukcí chrupu, které se bohužel neshodují s charakterem pacienta. Řešení často spočívá jen v nepatrné korekci tvaru výsledné rekonstrukce zubů.

 

frontalni-bezkovova-rekonstrukce-uvod.jpg

 

Tento klinický případ se vztahuje k 19leté dívce (obr. 1), která nás kontaktovala za účelem rekonstrukce obou centrálních řezáků v horním frontálním úseku. Před několika lety způsobilo kontuzní poranění frakturu obou řezáků se ztrátou vitality levého z nich. Po provedení endodontického ošetření u tohoto zubu byla pacientce zhotovena kompozitní dostavba obou řezáků, jelikož její obličejové struktury ještě nebyly kompletně vyvinuty (obr. 2–3). Pacientka požadovala pouze barevnou korekci obou řezáků a proto, po analýze fotografií, naplánovali Francesco a Michele zhotovení vrstvených lithiumdisilikátových korunek. Cílem ošetření měl být stejný tvar zubů jako současná kompozitní dostavba (obr. 4–6). Na základě studijních otisků vytvořil Michele dvě provizorní náhrady. Protože byla pacientka spokojena s původním tvarem svých předních zubů, suplovaly dočasné rekonstrukce současně jak wax-up, tak také mock-up.

 

frontalni-bezkovova-rekonstrukce1-6.jpg

Obr. 1,2: Výchozí situace Obr. 3: RTG snímek Obr. 4: Profil zprava Obr. 5: Frontální pohled Obr. 6: Profil zleva

 

Preparace

Před broušením zubů (obr. 7) Michele zhotovil na základě sádrových modelů silikonový klíč pro optimální preparaci – tedy pro možnost minimálního odstranění tvrdých zubních tkání a zároveň pro vytvoření dostatečného prostoru pro estetické vrstvení keramiky. Lékaři často tento krok opomíjejí, jelikož nesprávně předpokládají, že preparace, která zohledňuje technické požadavky na potřebnou tloušťku rekonstrukčního materiálu, je pro uspokojivý výsledek dostačující. To však zpravidla vede k neuspokojujícímu estetickému výsledku a vzájemnému obviňování mezi lékařem a technikem.

 

frontalni-bezkovova-rekonstrukce7-14.jpg

Obr. 7: Stav řezáků před preparací Obr. 8–14: Postup preparace

 

 

Zaujala vás ukázka článku?

Celý článek můžete prostudovat v příslušném vydání časopisu StomaTeam 
stáhněte jej ve formátu PDF

 

 

Michele Temperani

Certifikovaný zubní technik, který se specializoval v oboru fixní zubní protetiky v USA, kde navštěvoval kurzy institutu Tanaka Dental Technology a semináře Masahiro Kuwata na Univerzitě ve Washingtonu. Po dobu tří let byl vedoucím keramického oddělení v zubní laboratoři Kiyosato Okamoto v Seattlu, USA. Od roku 1990 je spolumajitelem zubní laboratoře ve Florencii, kde se specializuje na estetické rekonstrukce pomocí keramiky. Od roku 1998 využívá pro zhotovování celokeramických rekonstrukcí presovací techniku. Pravidelně bývá vedoucím kurzů, přednášejícím na mezinárodních setkáních a je autorem mnoha publikací.

 

Dr. Francesco Argentino

Absolvoval studium zubního lékařství v roce 1994 na Univerzitě ve Florencii. Je majitelem vlastní stomatologické praxe ve Florencii, kde většinu času pracuje v oboru implantační stomatologie a využívá digitální aplikace a CAD/CAM. Od roku 2003 spolupracuje jako konzultant s Evropským stomatologickým průmyslem pro vyvíjení CAD/CAM digitálních technologií.
 

StomaTeam 5/2017

 Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

OK