Časopis

COLTENE Key Opinion Leader-Meeting: Setkání průkopníků

Autor: PR, Coltene | 9. 8. 2017

2. evropské setkání COLTENE Key Opinion Leader-Meeting přivedlo renomované odborníky z více než 25 zemí. V souladu s nejnovější kvalitativní kampaní „Upgrade Dentistry" tohoto švýcarského dentálního specialisty vzniká díky předním stomatologům, vědcům a vynálezcům společná vize stomatologie budoucnosti.

 

PR-Coltene-Meeting-06.jpg

 

Glattfelden, Švýcarsko, 16.–17. června: Každý kreativní průkopník potřebuje zdroj inspirace: v rámci současné kampaně „Upgrade Dentistry" nyní COLTENE, lídr v inovacích z Altstätten, pozval téměř 100 stomatologických odborníků z celé Evropy do Curychu, aby diskutovali o nejmodernějším vývoji a postupech v oboru záchovné stomatologie a endodoncie. Na pozadí tradicemi opředeného mlýnu Letten v Riverside Glattfelden přivítal generální ředitel Martin Schaufelberger legendy z oboru, odborníky na materiály a evropskou endodontickou elitu na setkání kolektivně hledajícím praktická řešení zítřka. Koneckonců, dodavatel nejmodernějších kompozit a sofistikovaných pomůcek pro ošetření je přesvědčen, že vše může vždy být ještě o něco lepší, snazší a spolehlivější.

 

PR-Coltene-Meeting-01.jpg

 


Endodoncie ve všech svých rozměrech


Tentokrát byl první den setkání věnován endodoncii. Perfektním předsedou tohoto oboru byl Prof. Dr. Hagay Shemesh, vedoucí endodoncie v proslulém institutu Amsterdam ACTA (Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam). Jako jeden z nejmodernějších institutů působí ACTA ve světě stomatologie jako celosvětová hnací síla. Například trénují své mladé stomatologické talenty v digitálních simulačních prostorách, které byly vyvinuty na základě simulátorů používaných při výcviku pilotů v mezinárodním letectví, a velmi se jim podobají.


Britský specialista na endodoncii Prof. Dr. Kishor Gulabivala poskytl zubním lékařům ukázku toho, jak prostorové schopnosti imaginace ovlivnil úspěšnost ošetření kořenových kanálků. Po prezentaci na téma vizuálních znalostí sáhl účastníkům do svědomí a zeptal se, kolik si ze svého akademického vzdělání ještě pamatují, a vysvětlil rozdíly mezi „povrchním" a „hloubkovým" učením a jak se vrcholoví sportovci předem mentálně připravují na nadcházející závody. Podle jeho názoru mohou endodontičtí odborníci, kteří se musí spoléhat především na své hmatové vjemy, těžit také z dobrých anatomických schopností imaginace.

 

PR-Coltene-Meeting-02.jpg

 


Dr. Joerd van der Meer, který se v době svého působení v Lékařském středisku ve Fakultní nemocnici v Groningenu specializoval na 3D technologie, ukázal, co vše již je možné v oblasti digitálních pracovních postupů díky 3D tisku a programům CBCT Open Source. Poté vzal publikum do budoucího světa endodontických robotů, kteří budou v budoucnu umět automaticky preparovat a obturovat celý kořenový kanálek. Zubní lékař budoucnosti bude převážně jen řídit komplexní léčebné nástroje a posuzovat smysluplnost a možnosti použití různých špičkových metod.


Dr. Paul Zaslansky z Berlínského Charité nabídl ostrý mikroskopický pohled na to, co drží dentin a obturační materiál pohromadě. Koneckonců, zobrazovací procesy budou mít zásadní dopad na diagnostiku. Například, mikropočítačová tomografie na bázi syntroniky umožňuje již dnes přesné vyšetření rušivých vlivů a zkoumané strukturální nehomogenity.


Italský Prof. Dr. Eugenio Pedullà z univerzity v Catanii poskytl praktickou ukázku toho, jak vysoce pružné NiTi kořenové nástroje, jako HyFlex CM a EDM, nabízejí nepředstavitelné možnosti týkající se preparace co možná největšího množství stěn kořenových kanálků: pokud se rozšíří možnost předběžného zahnutí kořenových nástrojů odolných vůči zalomení až po dřík, pak bude možné velmi chytře těmito značně multifunkčními nástroji trojrozměrně preparovat systém kořenových kanálků. Navíc sám dává v apikální třetině přednost kořenovým nástrojům jako HyFlex EDM 40.04 nebo 50.02, protože vytváří dostatečný prostor pro následné chemické čištění bez nutného rozšiřování přístupu příliš velkým kuželem.


Dr. Francisco Javier Rodríguez Lozano ze španělské univerzity v Murcia nakonec poskytl odkaz na biokeramické obturační materiály. Na své osobní adrese ukázal, jak se buňky těla spojují s bioaktivními prvky a jak lze v současné době chytře napomoci přirozeným regeneračním procesům.


Dále Dr. Barbara Müller, obchodní ředitelka oddělení endodoncie, poskytla několik poznatků o oblastech, na které se COLTENE v tomto oboru zaměřuje a mimo jiné představila obturátory HyFlex. Dále byly efektivně, na pravděpodobně nejznámějším současném pacientovi, polárním medvědovi Larsovi, ukázány různé možnosti použití bioaktivních výplňových materiálů. Velkolepý videozáznam ošetření opět s jistotou „prolomil ledy": mnoho účastníků se ptalo na zdraví tohoto predátora, který musel v roce 2015 podstoupit dvojí ošetření kořenových kanálků kvůli oboustranné nekróze dřeně. Ve skutečnosti nejsou případy tohoto typu ve veterinární endodoncii tak vzácné.

 

PR-Coltene-Meeting-03.jpg

 


Po stopách přírody v záchovné stomatologii


Abychom získali představu o tom, kam směřujeme v estetických výplňových ošetřeních, ukázal jako vždy na konci druhého dne designový génius Dr. Roberto Spreafico z Itálie působivé fotografie. Tento fanoušek kompozit si tak získal pozornost, aby vysvětlil četné možnosti, které poskytují moderní adhezivní systémy. Během své mnohaleté kariéry zdokumentoval bezpočet klinických případů, přičemž mnoho z nich je i po 20 letech stále plně funkčních. Obzvláště oceňuje úsporu času při práci s kompozity díky eliminaci procesu pálení, ve srovnání s konvenční lithium disilikátovou korunkou: on potřebuje na ošetření průměrně 71 minut, přestože je známý svým uměleckým přístupem a věnuje až deset minut designu jednotlivých fisur a prohlubní.


Využití přírody coby příkladu, to je přístup Dr. Nicoláse Gutiérreze z univerzity v Cataluña v Barceloně, který předsedal rannímu sezení této akce. Kosterní pozůstatky prvních lidí, jako je slavná „Lucy", ukazují, že se tloušťka skloviny lidské rasy během evoluce téměř nezměnila. V důsledku toho Dr. Gutierrez vyvodil závěry o významu skloviny v záchovné stomatologii a motivoval publikum k používání sklovinu zachovávajících postupů preparace. Také poukázal na schopnost přirozených zubů absorbovat nejvyšší zatížení, což působivě imitoval pomocí moderních CAD/CAM kompozitních bločků s modulem elasticity podobným dentinu, a současně poskytujících pacientům pocit přirozeného skusu. Navíc jsou méně křehké než klasická keramika a šetrnější vůči antagonistům.


Přehled současných studií zabývajících se mechanickými vlastnostmi těchto kompozitních bločků, například BRILLIANT Crios, doplnil Dr. Ralf Böhner, ředitel oddělení výzkumu a vývoje adhezivních materiálů. Kromě toho ukázal náhledy do vysoce důvěrných výzkumných laboratoří tohoto lídra v inovacích. COLTENE již nyní pracuje na těchto discích na bázi kompozit pro zubní techniky a zaměřil se na zjednodušení přehlednosti odstínů prostřednictvím tzv. vícebarevných řešení. Průkopník v estetických výplňových ošetřeních se vždy držel cíle extrémně rychle a pružně reagovat na aktuální potřeby zubních lékařů.

 

PR-Coltene-Meeting-04.jpg

 


Nové koncepce v preventivním ošetření


Odpoledne poskytl prezentaci na téma, jak stárnoucí populace formuje budoucnost každodenní stomatologické práce druhý předseda, Prof. Dr. Thomas Attin z Centra pro stomatologii na univerzitě v Curychu. Ve své prezentaci na téma nekariézních, krčkových lézí řešil nejen defekty V. třídy a poškození skloviny, které jsou nyní díky stárnutí populace stále častější, ale uznal také, že dosud nebyl nalezen všelék proti abrazi a lámavosti. Podle fáze pokročilosti kavity doporučil jako možnost léčby desenzibilizační prostředek nebo vysoce výkonné kompozitum ve spojení se spolehlivým adhezivním systémem.


A v neposlední řadě poskytl Prof. Dr. Ivo Krejci představu o nové roli zubního lékaře coby celoživotního „dentálního kouče". V budoucnu budou poskytovatelé orální péče hlavně pomáhat pacientům dělat ve správný čas správná rozhodnutí. Cíl práce proto bude představovat včasný screening pomocí zobrazovacích systémů a ruční realizace se bezpochyby stane výhradní doménou přístrojů. Na jeho domovské univerzitě v Ženevě je proto neustále kladen důraz na moderní adhezivní systémy a z učebních osnov s ohledem na zachování tvrdých zubních tkání vypustili konvenční techniky preparace pro korunky. Švýcaři již ukázali radikální přístup k modernizaci svým úspěšným tažením proti amalgámu, které vedlo k rozsáhlé diskuzi také na tomto kongresu.


Bojovný duch evropské stomatologické elity byl mezi odbornými prezentacemi podtržen tradičními bojovými tanci skupiny Maoris z Nového Zélandu.


Další krok


Mezinárodní setkání KOL pořádaná švýcarským dentálním specialistou jsou dobře zavedená a již dlouho se plánují další setkání v USA a Latinské Americe. Účastníci švýcarského setkání ocenili zejména to, že vizionářská atmosféra umožnila skutečnou výměnu znalostí. V rámci kvalitativní kampaně „Upgrade Dentistry" COLTENE vždy snažil o úzký kontakt s předními vědci a zubními lékaři z celého světa. Stejně jako u běžných praktických týmů jsou klíčoví zastánci určitých názorů vyzýváni, aby se podělili o svá přání týkající se sofistikovaných vynálezů, které by bylo možné kdykoli integrovat do postupů neustálého vývoje produktů.


„Vysoká kvalita našich produktů je z velké části výsledkem úzké spolupráce s předními univerzitami, zubními lékaři a stomatologickými odborníky napříč celým tvůrčím procesem", uvádí Jörg Weis, ředitel marketingu. Poměrně logicky končilo toto dvoudenní setkání požadavky předloženými evropskými stomatologickými odborníky stran budoucích materiálů a metod ošetření. Podle názoru odborníků zahrnovaly od vylepšení, přes bioaktivní materiály jako GuttaFlow bioseal, po uzpůsobení určitým skupinám pacientů a indikacím. Kromě hojně diskutované diagnostiky slin, by se mohly pro každodenní práci stát skutečným přínosem testovací metody pro vnitřní strukturu zubů nebo inteligentní laserové systémy.


COLTENE bude pokračovat v dialogu s předními vědci a zubními lékaři na odborných kongresech i při svém úspěšném školicím programu. Servisní tým COLTENE navíc nabízí řadu praktických akcí od workshopů předního výrobce v oboru po aktuální každodenní newslettery nebo praktickou příručku pro začátečníky v oboru endodoncie. Chcete-li mít přehled o nejnovějším vývoji ve světě stomatologie, je již na webu www.coltene.com k dispozici celá řada praktických tipů a informací o budoucích koncepcích ošetření, stejně jako různé on-line kanály založené na předních inovacích z Altstättenu.

 

PR-Coltene-Meeting-05.jpg

 

O COLTENE
COLTENE je mezinárodně fungující společnost zabývající se vývojem, výrobou a distribucí dentálních spotřebních materiálů a malých přístrojů pro zhotovování výplní, endodontická ošetření, otiskování a pomůcky pro ošetření. COLTENE provozuje nejmodernější výrobní prostory v USA, Německu, Brazílii a Švýcarsku, a vlastní prodejní organizace na hlavních trzích jako je Čína a Indie. Zubní lékaři a zubní laboratoře po celém světě spoléhají na vysokou kvalitu produktů COLTENE. Akcie společnosti (CLTN) jsou prodávány na SIX Swiss Exchange. Více informací o společnosti COLTENE a našich produktech je k dispozici na webových stránkách www.coltene.com.Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

OK