Časopis

13. ročník Jules Allemand Trophy s českou účastí

Autor: Tisková zpráva ItalDent | 16. 6. 2017

Letošní 13. ročník mezinárodní studentské soutěže Jules Allemand Trophy byl v mnoha směrech unikátní a studenti zubního lékařství udrželi krok se stále rostoucími nároky na profesionalitu a demonstraci svých schopností.

 

Říká se, že pachatel se vrací na místo činu, a tak i republikové kolo soutěže se v tomto roce vrátilo na univerzitní půdu, kde probíhal druhý ročník soutěže. Pozvání jsme přijali od Stomatologické kliniky LF UK a FN v Hradci Králové a zástupce přednosty MUDr. Jakuba Suchánka, Ph.D. a odborného garanta soutěže MUDr. Martina Kapitána, Ph.D.

 

StomaTeam-Italdent-01.jpg

 

Ve fantomové učebně Fakultní nemocnice dne 22. 4. 2017 již od rána vrcholily přípravy. Nominovaní soutěžící byli výherci univerzitních kol pěti přihlášených univerzit z České republiky. Jak studenti, tak i přítomní odborní garanté z jednotlivých univerzit byli právem plni očekávání. Komu přinese pověstná a mnohdy obávaná „13" štěstí? Poprvé v tomto roce si studenti měřili své síly ve dvou časových blocích. Zadána byla nejprve rekonstrukce předního řezáku na modelu. Zatímco pětičlenná porota hodnotila podle přísných kritérií výsledky práce soutěžících, ti už mezitím pokračovali v prezentaci svých dovedností na dostavbě extrahovaného moláru. Po vyhodnocení druhé práce bylo celkové bodování sečteno a vítězkou se stala studentka LF UK v Plzni Martina Richterová, která své dovednosti trénovala na Stomatologické klinice LF UK v Plzni pod vedením tutorky a odborného garanta MUDr. Evy Chládkové. Důležitým kritériem hodnocení byla anatomická stratifikace dle otce-zakladatele této techniky dr. Lorenza Vaniniho, respektování 5 dimenzí barev zubu, stejně tak jako další aspekty mikro/makromorfologie, reprodukce charakterizací a celkový dojem provedené rekonstrukce.


Mezinárodní kolo soutěže se již tradičně konalo na půdě Univerzity G. D'Annunzio v Chieti ve dnech 5. - 6. 6. 2017. Celý tým konzervačního zubního lékařství a endodoncie v čele s profesorem Camillo D'Arcangelo hostili studenty, profesory a odborné garanty z 18 zemí. Nechyběl ani profesor Lorenzo Vanini, který je autorem protokolu odečtu barvy a techniky anatomické stratifikace kompozitními materiály. Večerního setkání, pořádaného sponzorem celého projektu firmou Micerium S.p.A., se zúčastnil také nově jmenovaný rektor univerzity a každoroční účastník projektu profesor Sergio Caputi.

 

StomaTeam-Italdent-05.jpg


Vítězové letošního ročníku jsou tři: Sara Rohrig (Německo, univerzita Freiburg) a Sonata Kalvaytite (Litva, univerzita Vilnius) stráví tříměsíční pobyt na univerzitě v Chieti za asistence profesorů Camillo D'Arcangelo, Francesco DeAngelis, Mirco Vadini a Maddalena Mancino. Naproti tomu studenta Andrea Pagotto (Itálie, univerzita Sassari) bude dva měsíce hostit univerzita v Budapešti.

 

StomaTeam-Italdent-02.jpg


Česká studentka Martina Richterová se za svou práci rozhodně nemusela stydět, byla spolu se studentkou z Gruzie mezi první mezinárodní „čtyřkou", z které pak byli vybráni koneční výherci.
Martina své znalosti a dovednosti bohatě zúročí při každodenní péči o pacienta.
Po absolutoriu státních zkoušek, které právě probíhá, přejeme mnoho úspěchů v pracovním i osobním životě.

 

StomaTeam-Italdent-03.jpg

 

StomaTeam-Italdent-04.jpg

 


O soutěži

  • Soutěž je tříkolová: univerzitní, republiková a mezinárodní.
  • Porotu českého kola letos tvořili MDDr. Michal Czyž, MUDr. Eva Chládková, MUDr. Martin Kapitán, Ph.D., MDDr. Petr Kučera, MUDr. Daniel Svoboda.
  • Účastníci republikového kola a jejich odborní garanté: Froleková Lucia (Doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D., Brno, Kempná Markéta (MDDr. Michal Czyž, Olomouc), Luňáčková Jitka (Doc. MUDr. Luděk Peřinka, CSc., Praha), Richterová Martina (MUDr. Eva Chládková, Plzeň), Tomehová Karin (MUDr. Martin Kapitán, Ph.D.)
  • Republikové kolo soutěže proběhlo 22. 4. 2017.
  • Na organizaci soutěže se podílí nezisková organizace Insieme Z.S., která by pro realizaci projektu ráda využila podpory fondů EU.
  • Sponzorem je firma Micerium S.p.A. a oficiálním organizátorem celého projektu je Univerzita G. D'Annunzio, Chieti, Itálie
  • Společnost ItalDent si klade za čest tento projekt dlouhodobě organizačně na republikové úrovni podporovat.


Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

OK